a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/55
Iepirkuma nosaukums Upmalu pretplūdu aizsargdambja inženiertopogrāfiskā un kadastrālā uzmērīšana, kā arī skiču projekta izstrāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
22.04.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.05.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa,Rita.Ozolina@adazi.lv,67996298; Karīna Miķelsone, Karina.Mikelsone@adazi.lv, 67996086
Izpildītājs SIA GEO CONSULTANTS
Līgumcena (bez PVN) 14600