a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/68
Iepirkuma nosaukums Uguņošanas veikšana gaujas svētkos, Ādažos
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
08.05.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA Svētku aģentūra
Līgumcena (bez PVN) 3000