a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/68
Iepirkuma nosaukums Ūdens cauruļvadu nomaiņa un avārijas seku likvidēšanas remontdarbi Ādažu vidusskolai
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
11.05.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.05.2018. 10:00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. T.67996298, e: zane.liepina@adazi.lv