a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/51
Iepirkuma nosaukums Transporta pakalpojumi Ādažu Mākslas un mūzikas skolai
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
26.03.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Linda Naļivaiko. T.67996298, e: linda.nalivaiko@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 26.03.2019.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA “Sabiedriskais autobuss”, reģ nr. 48503004916
Līgumcena (bez PVN) 4 595.00