a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/147
Iepirkuma nosaukums Topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšana
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
17.09.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.09.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Liene Lauska. T.67996298, e: liene.lauska@adazi.lv

Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 17.09.2019.
Izpildītājs SIA "Mērniecības datu centrs", Reģ.nr. 40003831048
Līgumcena (bez PVN) 9500.00 bez PVN