a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/99
Iepirkuma nosaukums Topogrāfiskās informācijas aprites nodrošināšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
22.07.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.08.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS
Līgumcena (bez PVN) 41999