a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/18
Iepirkuma nosaukums Tirdzniecības vietu izgatavošana un piegāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
25.02.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.03.2014.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv, 67996298