a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/101
Iepirkuma nosaukums Tērpu dizaina veidošana un izgatavošana Ādažu Māksas un mūzikas skolas kora dalībniekiem
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
11.05.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs Gunta Vīcupe
Līgumcena (bez PVN) 3180