a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/50
Iepirkuma nosaukums Teritorijas un telpu pagaidu uzkopšanas pakalpojumi Gaujas ielā 33A
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
28.04.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA NP MAINTENANCE
Līgumcena (bez PVN) 15706.4