a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/116
Iepirkuma nosaukums Tērauda konstrukciju attīrīšana un cinkošana Ādažu sporta centrā
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
15.09.2017.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 15.09.2017.
Izpildītājs SIA "Medurga"
Līgumcena (bez PVN) 13150.97