a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/100
Iepirkuma nosaukums Tērauda konstrukciju attīrīšana no rūsas
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
01.08.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.08.2017. 10:00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

Obligāts priekšnosacījums dalībai iepirkumā – objekta apskates sanāksmes apmeklēšana, kuras laikā pasūtītāja pārstāvis sniegs specifisku informāciju par līguma izpildes nosacījumiem. Sanāksmes norises laiks – 2017.gada 11.augusts plkst.10:00. Tikšanās vieta – Ādažu sporta centrālā ieeja, Ādaži, Gaujas iela 30, LV-2164.

Uzmanību! Pārstāvim, kas ierodas uz objekta apskates sanāksmi, būs jāiesniedz pilnvarojums pretendenta vārdā piedalīties sanāksmē, kā arī būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Ja kāds no minētajiem dokumentiem netiks iesniegts/uzrādīts, pretendentam netiks izsniegts objekta apskates apliecinājums.

 

Darbu apjomi (tāme) pieejami vietnē – https://failiem.lv/u/svh54squ. 

 

Uzmanību! Iepirkums nav sadalīts daļās – pretendentiem jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma apjomu. Nolikuma 4.2. un 5.4.punktā iekļautas kļūdainas atsauces uz iepirkuma dalījumu daļās.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv