a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/175
Iepirkuma nosaukums Telpu kosmētiskais remonts Gaujas ielā 33A
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
16.08.2016.
Stadija Pabeigts
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA DIG
Līgumcena (bez PVN) 3989.93