a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/38
Iepirkuma nosaukums Teleskopa piegāde Ādažu vidusskolas observatorijai
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
25.03.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.04.2014.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298