Identifikācinas numurs ĀND 2019/132
Iepirkuma nosaukums Tehnikas pakalpojumi
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
09.08.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.08.2019. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

epirkuma dokumentācija ir pieejama un piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/25679

Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste T.67996298, epasts: iepirkumi@adazi.lv

Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 23.08.2019.
Izpildītājs SIA "ELRO" un SIA "MANTRA"
Līgumcena (bez PVN) 27 273.00 bez PVN un 1 240.00 bez PVN.