Identifikācinas numurs ĀND 2018/95
Iepirkuma nosaukums Tehnikas pakalpojumi
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
27.07.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.08.2018. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone, alina.liepina-jakobsone@adazi.lv, 67996298
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 14.08.2018.
Izpildītājs Iepirkuma priekšmeta 1.daļā – SIA “ELRO” (kopējā līgumsumma – 27 272.73 euro bez PVN);
Iepirkuma priekšmeta 2.daļā – SIA “MANTRA” (kopējā līgumsumma – 1 239.67 euro bez PVN)
Līgumcena (bez PVN) 28512.40