a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/15
Iepirkuma nosaukums Tautas tērpu piegāde Ādažu Kultūras centram
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
16.02.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 16.02.2018.
Izpildītājs SIA "ANVI AM" un Daigas Griķes IU "Dāmu paradīze"
Līgumcena (bez PVN) SIA "ANVI AM" - 1418.16
Daigas Griķes IU "Dāmu paradīze" - 2440.00