a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/43
Iepirkuma nosaukums Tautas tērpu izgatavošana
Iepirkuma veids IZŅĒMUMS
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
22.03.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Linda Naļivaiko. T.67996298, e: linda.nalivaiko@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 22.03.2019.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs D.Griķes individuālais uzņēmums “DĀMU PARADĪZE”
Līgumcena (bez PVN) 3000