a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/34
Iepirkuma nosaukums Tautas tērpu izgatavošana Ādažu vidusskolas deju kolektīvam „Rūta”
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
18.03.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas
Izpildītājs IU Dāmu paradīze, SIA ADAL PLUS un Dace Grīnberga
Līgumcena (bez PVN) 4183.36