a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/161
Iepirkuma nosaukums Svētku rotājumu nodrošināšana
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
01.11.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.11.2019. 10.00
Stadija Pabeigts
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv

Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 12.11.2019.
Izpildītājs 1.daļā SIA "AM noma" par kopējo līguma summu – 3750.00 euro bez PVN
2.daļā SIA “LEĢENDA GOLD” par kopējo līguma summu – 4635.00 euro bez PVN
Līgumcena (bez PVN) 1.daļā SIA "AM noma" par kopējo līguma summu – 3750.00 euro bez PVN
2.daļā SIA “LEĢENDA GOLD” par kopējo līguma summu – 4635.00 euro bez PVN