a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/46
Iepirkuma nosaukums Sprota laukuma izveide Garkalnes ciemā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
04.04.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.04.2014.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298