a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/26
Iepirkuma nosaukums Sporta zāles sadalošā aizkara piegāde un uzstādīšana
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
09.03.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.03.2017. 10:00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

Iepirkums ir pārtraukts!

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv