a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/41
Iepirkuma nosaukums Sporta zāles grīdas atjaunošanas darbi
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
01.04.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.04.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA SPORTA HALLE
Līgumcena (bez PVN) 12180