a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/93
Iepirkuma nosaukums Sporta zāles aprīkojuma piegāde
Iepirkuma veids Atklāts konkurss PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
22.05.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.06.2019. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama un piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/21728

Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv

Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 21.06.2019.
Izpildītājs 1. Iepirkuma 1.daļā - SIA “RANTZOWS SPORT” par kopējo līgumcenu 17 278.49 euro bez PVN;
2. Iepirkuma 2.daļā - SIA “RANTZOWS SPORT” par kopējo līgumcenu 2 298.52 euro bez PVN;
3. Iepirkuma 3.daļā - SIA “Sporta halle” par kopējo līgumcenu 23 086.00 euro bez PVN;
Līgumcena (bez PVN) 1. Iepirkuma 1.daļā - SIA “RANTZOWS SPORT” par kopējo līgumcenu 17 278.49 euro bez PVN;
2. Iepirkuma 2.daļā - SIA “RANTZOWS SPORT” par kopējo līgumcenu 2 298.52 euro bez PVN;
3. Iepirkuma 3.daļā - SIA “Sporta halle” par kopējo līgumcenu 23 086.00 euro bez PVN;