a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/96
Iepirkuma nosaukums Sporta spēļu zāles grīdas atjaunošanas darbi
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
23.05.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.06.2019. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama un piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/21947

Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciālists T.67996298, e: iepirkumi@adazi.lv

Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 11.06.2019.
Izpildītājs SIA "Sporta halle"
Līgumcena (bez PVN) 10 178.44