a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/36
Iepirkuma nosaukums Sporta kausu un medaļu piegāde
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
24.03.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA LABĀS BALVAS
Līgumcena (bez PVN) 3900