a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/29
Iepirkuma nosaukums Sporta kausu un medaļu piegāde
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
06.03.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 06.03.2018.
Izpildītājs SIA "IVS-D"
Līgumcena (bez PVN) 4809.92