a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/18
Iepirkuma nosaukums Sporta inventāra piegāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
09.02.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.02.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA LĀSA 100
Līgumcena (bez PVN) 4151.16