a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/69
Iepirkuma nosaukums Sporta inventāra piegāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
13.05.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.05.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA RANTZOWS SPORT
Līgumcena (bez PVN) 0