a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/19
Iepirkuma nosaukums Sporta inventāra iegāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
24.02.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.03.2017. 11.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 14.03.2017.
Izpildītājs SIA "Rantzows Sport"
Līgumcena (bez PVN) Iepirkuma 1.daļā - 2193.63 euro bez PVN;
Iepirkuma 2.daļā - 761.76 euro bez PVN