a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/88
Iepirkuma nosaukums Sporta inventāra iegāde
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
14.05.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas
ĀND Iepirkumu speciāliste Linda Naļivaiko. T.67996298, e: linda.nalivaiko@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 14.05.2019.
Izpildītājs SIA “RANTZOWS SPORT”, reģ nr. 40003528045
Līgumcena (bez PVN) 4347.92