a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/104
Iepirkuma nosaukums Sporta formu piegāde Ādažu BJSS
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
13.05.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Deport
Līgumcena (bez PVN) 2918.14