a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/170
Iepirkuma nosaukums Sociālās aprūpes pakalpojumi
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
06.12.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Liene Lauska. T.67996298, e: liene.lauska@adazi.lv

Izpildītājs Biedrība “Rīgas pilsētas "Rūpju bērns", reģ. Nr. 40008008765
Līgumcena (bez PVN) 3 600.00 euro bez PVN.