a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/143
Iepirkuma nosaukums SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMI
Iepirkuma veids IZŅĒMUMS
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
13.09.2019.
Stadija Pabeigts
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Liene Lauska. T.67996298, e: liene.lauska@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 13.09.2019.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs Ilzes Zeibotes Fizioterapeita prakse (8044-00016);
SIA "Balt Aliance" Reģ. nr. 40003279227;
Daces Kristapaites Fizioterapeita prakse (8044-00027).
Līgumcena (bez PVN) 1. IIlzes Zeibotes Fizioterapeita prakse (8044-00016) par kopējo līgumsummu – 2500.00 euro bez PVN;
2. SIA “Balt Aliance” (Reģ.nr.40003279227) par kopējo līgumsummu – 12500.00 euro bez PVN;
3. Daces Kristapaites Fizioterapeita prakse (8044-00027) par kopējo summu – 6250.00 euro bez PVN.