a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/119
Iepirkuma nosaukums Sociālās aprūpes pakalpojumi
Iepirkuma veids IZŅĒMUMS
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
02.07.2019.
Stadija Pabeigts
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Liene Lauska. T.67996298, e: liene.lauska@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 02.07.2019.
Izpildītājs pansionāts “ Balvi”
Līgumcena (bez PVN) 28 511.98 euro bez PVN par 5 gadiem.