a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2015/90
Iepirkuma nosaukums Sociālās aprūpes pakalpojumi
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.05.2015.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs Līgatnes novada sociālās aprūpes centrs, Inčukalna novada pašvaldības aģentūra - Sociālās aprūpes māja GAUJA
Līgumcena (bez PVN) 10625.2