a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/101
Iepirkuma nosaukums Sociālās aprūpes pakalpojumi
Iepirkuma veids IZŅĒMUMS
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
31.07.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina-jakobsone@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 31.07.2018.
Izpildītājs Pansionāts "Balvi"
Līgumcena (bez PVN) 28265.40