a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/88
Iepirkuma nosaukums Sociālās aprūpes pakalpojumi
Iepirkuma veids IZŅĒMUMS
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.06.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 29.06.2018.
Izpildītājs Pansionāts "Balvi"
Līgumcena (bez PVN) 7104.96