a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/12
Iepirkuma nosaukums Sociālās aprūpes pakalpojumi
Iepirkuma veids IZŅĒMUMS
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
06.02.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 06.02.2018.
Izpildītājs VSAC "Rīga"
Līgumcena (bez PVN) 3527.69