a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/03
Iepirkuma nosaukums Sociālās aprūpes pakalpojumi
Iepirkuma veids IZŅĒMUMS
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
23.01.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 23.01.2018.
Izpildītājs Biedrība "Gaismas stars"
Līgumcena (bez PVN) 3565.96