a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/129
Iepirkuma nosaukums Sociālās aprūpes pakalpojumi
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
14.11.2017.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 14.11.2017.
Izpildītājs Biedrība "Sociālās aprūpes centrs Allaži"
Līgumcena (bez PVN) 30000.00