a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/02
Iepirkuma nosaukums Sociālās aprūpes pakalpojumi
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
09.01.2017.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² panta septītajā daļā noteikto izņēmumu, tiks slēgts līgums par sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu klientam (personas dati – konfidenciāla informācija) Mālpils sociālās aprūpes centrā (5721,85 EUR bez PVN par periodu līdz 31.12.2017.).

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 06.01.2017.
Izpildītājs Mālpils sociālās aprūpes centrs
Līgumcena (bez PVN) 5721,85 EUR par periodu 05.01.2017. - 31.12.2017. (15,95 EUR dienā)