a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/222
Iepirkuma nosaukums Sociālās aprūpes pakalpojumi
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
15.11.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 15.11.2016.
Izpildītājs Pansionāts "Balvi"
Līgumcena (bez PVN) 22807.20