a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/118
Iepirkuma nosaukums Sociālās aprūpes pakalpojumi
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
27.05.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs Pašvaldības aģentūra Iecavas veselības centrs
Līgumcena (bez PVN) 9300