a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/48
Iepirkuma nosaukums Sociālais pakalpojums – specializētās darbnīcas nodrošināšana
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
22.03.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Linda Naļivaiko. T.67996298, e: linda.nalivaiko@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 22.03.2019.
Izpildītājs Biedrību “Cerību spārni”, reģ nr. 40008078885
Līgumcena (bez PVN) 4326.40