a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2013/103
Iepirkuma nosaukums Sniega tīrīšanas pakalpojumi 2013.-2014.gadā
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
15.10.2013.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.11.2013.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs
Līgumcena (bez PVN) 0