a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/181
Iepirkuma nosaukums Sniega tīrīšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
22.08.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.09.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298, Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 04.10.2016.
Izpildītājs Z/s "Urgas", SIA "AGLV", Dainis Piebalgs, SIA "MACADAM", SIA "ECO BALTIA VIDE".
Līgumcena (bez PVN) Kopējā vispārīgās vienošanās līgumcena - 90909,09 EUR, neskaitot PVN