Identifikācinas numurs ĀND 2017/77
Iepirkuma nosaukums Sniega tīrīšana
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
01.06.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.08.2017. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 05.09.2017.
Izpildītājs Dainis Piebalgs, SIA "AGLV", Z/S "Stilapas", SIA "Eco Baltia vide", SIA "Nuno group"
Līgumcena (bez PVN) 1) Iepirkuma 1.daļā – SIA “Eco Baltia Vide” (30,88), Z/S “Sitlapas” (33,90). Kopējā vispārīgās vienošanās summa – 135 000,00 euro, ieskaitot PVN;
2) Iepirkuma 2.daļā – SIA „Eco Baltia Vide” (15,57), SIA „AGLV” (17,90). Kopējā vispārīgās vienošanās summa – 37 163.58 euro, ieskaitot PVN;
3) Iepirkuma 3.daļā – SIA „Eco Baltia Vide” (15,57), SIA „AGLV” (17,90), z/s “Sitlapas” (22.90). Kopējā vispārīgās vienošanās summa – 35 090.46 euro, ieskaitot PVN;
4) Iepirkuma 4.daļā – SIA „Eco Baltia Vide” (15,57), z/s “Sitlapas” (21.90). Kopējā vispārīgās vienošanās summa – 35 745.93 euro, ieskaitot PVN;
5) Iepirkuma 5.daļā – SIA „Eco Baltia Vide” (15,57), SIA “NuNo Group” (18,00), Dainis Piebalgs (21,00). Kopējā vispārīgās vienošanās summa – 60 000.00 euro, ieskaitot PVN;
6) Iepirkuma 6.daļā – SIA “NuNo Group” (14,00). Kopējā vispārīgās vienošanās summa – 45 000.00 euro, ieskaitot PVN;