a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/57
Iepirkuma nosaukums Smilts piegāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.03.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA RIAS
Līgumcena (bez PVN) 3966