a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/61
Iepirkuma nosaukums Slēgtās lietus ūdens kanalizācijas projektēšana
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
23.04.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA VERTEX PROJEKTI
Līgumcena (bez PVN) 2250