a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/84
Iepirkuma nosaukums Skatuves podestu piegāde
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
03.05.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Linda Naļivaiko. T.67996298, e: linda.nalivaiko@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 03.05.2019.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA “SND”, reģ nr. 40103598693
Līgumcena (bez PVN) 5 910.00 euro